I see Thee, O Lord, Agre Pasyami Thejo !


( The poet Melpathur when he had the Vision of the Lord ).


I see a Divine Lad
Surrounded by the Upanishads
His luster is incalculable,
The splendor of a thousand suns
Narada seems blissful
In His Presence
Upanishads, assuming female forms
Resemble the Gopis !


 

agrE pashyAmi thEjO nibidathara klAyAvale lObhaneeyam
piyushAplAvithOham thadanu thadudarE divyakAishOravEsham


thArunyA rambharamyam paramasukha rasAsvAda rOmAnchithAngai
rAveetham nAradhAdhyair vilasat upanishath sundaree mandalaishcha