Atma Shatakam 

 

Not the mind, intelligence am I

Nor the senses five
Elemental Five I am not
Am Pure Conssciousness Bliss !

 

 
Manobuddhyahaṃkāra chittāni nāhaṃna cha śrotrajihve na cha ghrāṇanetrena cha vyoma
bhūmir na tejo na vāyuḥchidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham.
 
 
Na ca praṇasajo na vai paṃcavāyuḥ na vā saptadhātur na vā paṃcakośaḥ na vākpāṇipādaṃ na copasthapāyu
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham.

 


Na me dveşarāgau na me lobhamohau mado naiva me naiva mātsaryabhāvaḥ na dharmo na cārtho na kāmo na mokşaḥ cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham.
 
Na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na dukhyaṃ na mantro na tīrthaṃ na vedā na yaja
ahaṃ bhojanaṃ naiva bhojyaṃ na bhoktā cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham.

Na me mṛtyuśaṃkā na me jātibhedaḥ pitā naiva me naiva mātā na janmaḥ
na bandhur na mitraṃ gurunaiva śişyaḥ cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham.

Ahaṃ nirvikalpo nirākāra rūpo vibhutvāca sarvatra sarveṃdriyāṇaṃ na cāsangata naiva muktir na meyaḥ
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham.