Endaro ... Kuchipudi 

 

We start with the dance traditional !


My salutations to the greats
Who walk the Path Celestial
And who are immortalised
By Bliss and fame !


 

endaro mahanubhavulu
andariki vandanamulu


anupallavi


chanduru varuni yanda
chandamunu hrudayaara
vindamuna joochi brahma
nandam anubhavinchu varu(Endaro)


charanam 1


S;;;; S snns nnsn P;; P mpns R;;;;; grrgrrgrrgrrS;; gRrsn


saama gaana lola manasija
lavanya dhanyamoordhanyulu (Endaro)


charanam 2


Rgr rgrr snSS rs srss npG, grsrgRrsn


maanasa vanachara vara sancharamu nilipi
murthy baguga bodaganedu varu (Endaro)


charanam 3


ppmr Rppmr P, pmr nPnpm mp, pmr rGgrrsn


saraguna padamulaku swantamanu
sarojamunu samarpanamu seyuvaaru (Endaro)


charanam 4


ssnp, rsn Pgr, snp mPp nsR, grs rmP
pnS nPm rmpn Psn Prs nPg Rsn pmrg rSn


pathitha pavanudane parathparuni gurinchi
paramarthamagu nija margamu
thonu padutsunu sallaapamu tho swaralayadi
raagamula theliyu varu (Endaro)


charanam 5


pmmp rrgr nsrg rrsn pnsr, rR rgrs rmP
pnsr, rmp Nmp nSr grR grrs, snp pmrg rrsn


hari guna manimaya saramulu galamuna
shobhillu bhaktha kotul ilalo
telivitho jelimitho garuna galgi
jagamellanu sudha dhrishti che brochu vaaru (Endaro)


charanam 6


pnsp, nmp nRm pnpm rRg rsN, grs npns R,
mrmP, nmp nSr grs, npsn, pmr pmpr grsn


hoyalu meera nadulu galgu sarasuni sada
kanula jachunu pulaka shareerulai
Anandapayodi nimagnulai
modambunanu yashamu gala varu (Endaro)


charanam 7


rmpn, mpn R, m pnpm rRg rsnp mpnn S;
pPp nsR, grs rmpn pnmp rgrs rmpm P
npnm, pR mPn mpns rRg rsnp mpnn S;
rgrr, grs nsrs, snp mprp rpmn pSn pmrg rrsn


parama bhagavata maunevara shashi vibhAkara sanaka sanandana
degishasura kimpurusha kanaka kashipu sutha narada thumburu
pavanasUnu bala chandradhara shuka sarojabhava bhoosura varulu
parama pAvanalu dhanushashvatulu kamalabhava sukhamu sada anubhavulu gAka


charanam 8


nee menu nama vaibhavambulanu ne parakrama dhairya
mula shAnta mAnasamu nevulanu vacana satyamunu raghu veera
yada sadbhaktiyu janinchakanu dhurmatamulanu kallajesi
natti nemadi neeringi sAntasambunanuguna bhajana ananda
keerthanamu cheyu varu (Endaro)


charanam 9


Bhagavata ramayana geethadi shruti shastra puranapu marmamulanu
shivati shunmatamula gUdamulan moppadimukkoti surAnta
antarangamula bhAvambula nerigi bhavarAga layAdi
sowkhyamuche chirAyuvula galigi niravadi sokAthmulai
tyagaraja athmulu aina varu


charanam 10


prema muppirigonuvela
namamulu thalache varu
rama bhaktudaina tyagaraja
nuthuni nija dasulaina varu (Endaro)