Time Schedule at Guruvayur Temple

                                                                guruvayur4u, guruvayur, guruvayur temple,anakota,elephant sanctuary

 

                                                              The Temple opens at 0300 AM

0300    Nirmalyam

0330 to 0345 Vakacharthu 

04.15 to 0430 AM Usha Nivedyam

0430 to 0500   Seeveli

0430 to 0615 AM Ethirettu Puja

0715 to 0900  Siveli

                       Palabhishekam

                       Navakabhishekam

                       Nivedyam

                       Puja

1130 to 1200  Ucha Puja

The Temple closes at 1230 PM

 

Temple opens at 0430 PM

0600 PM to 0845 PM  Deeparadhana

 

0730 to 0745 Athazha Puja

0745 to 0815 Athazha Siveli

0900 to 0915 Thrippuka

 

guruvayur4u, guruvayur, guruvayur temple,anakota,elephant sanctuary

 

                                                                                                                                                             Home