Eightfold Verse about Lord  Shiva, the Hunter, Kiratha Ashtakam

 

I bow down to Him in His aspect as Hunter
Who is of bluish hue
Who is the Lord of all lords
And who is beloved to his devotees.

Thäpincha néeläbha kaleebaräya
Pinchävatamsäya mahesvaräya
Bhaktapriyäyämara püjitäya
Kiräta rüpäya namasivaya || 1 ||

Trayémayäyärthi vinäsanäya
Trailokyanäthäya dayäparäya
Yogéndra chittämbuja samsthitäya
Kiräta rüpäya namasivaya || 2 ||

Samastalokotbava käranäya
Bhäväbdi potäya bhayäpahäya
Bhütesvaräya akhila bhütitäya
Kiräta rüpäya namasivaya || 3 ||

Kalyänadäya ämala vigrahäya
Jnänasvarüpäya gunälayäya
Vikhyäta véeräya visäradhäya
Kiräta rüpäya namasivaya || 4 ||

Apära dukhärnava nävikäya
Kshipra prasädäya varapradäya
Véeräyä nänä muni seevitäya
Kiräta rüpäya namasivaya || 5 ||

Mahänu bhäväya mahäbhujäya
Mahée pariträya samuddidäya
Choräri dushta graha näsanäya
Kiräta rüpäya namasivaya || 6 ||

Kodanda bänacchurikä viräjata
Karäyatehe vairikuläntakäya
Bhaktärti handree, paradeevatäya
kiräta rüpäya namsivaya || 7 ||

Adhyanta héenäya nirämayäya
Sarvätmanee kanmasha näsanäya
Täpatrayam vyädhi bhishagvaräya
Kiräta rüpäya namasivaya || 8 ||